Diagnostyka Kardiologiczna

PEŁEN ZAKRES DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ

Gabinety Swarzędzkie Swamed dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz zastosowaniu nowoczesnego sprzętu dają możliwość szybkiej, nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej oraz leczenia pacjentów ze schorzeniami układu krążenia.

Zapewniamy konsultacje uznanych specjalistów oraz kompleksową diagnostykę.

Nasz profesjonalny zespół stanowią:
– dr n med Paweł Niedźwiecki (kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych)
– lek Arleta Ptaszek Gadacz (kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych)
– dr n med Damian Skrypnik (hipertensjolog, specjalista chorób wewnętrznych)

Nasz Zespół doradzi, jak unikać czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (prewencja pierwotna), a jeśli już są one obecne w Państwa życiu – nasi specjaliści wdrożą najnowocześniejsze, zgodne z aktualnymi standardami medycyny, metody diagnostyczne i terapeutyczne (prewencja wtórna).

Zakres usług obejmuje:

 • konsultacje specjalistyczne dla dorosłych
 • kwalifikacje oraz przygotowanie do zabiegów chirurgicznych – celem optymalizacji ryzyka okołozabiegowego

PROWADZIMY DIAGNOSTYKĘ NIEINWAZYJNĄ

 • EKG spoczynkowe
 • echokardiografia przezklatkowa (echo serca)
 • holtery EKG (24 godzinny zapis EKG w warunkach domowych)
 • holtery ciśnieniowe (ABPM) (24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego)

WSPÓŁPRACUJEMY z jedną z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH PRACOWNI BADAŃ WYSIŁKOWYCH W POZNANIU w zakresie testów wysiłkowych na bieżni, cykloergometrze oraz w zakresie badań spiroergometrycznych.

Optymalna diagnostyka, kontrola czynników ryzyka oraz odpowiednia terapia są kluczowe dla ograniczenia niekorzystnych skutków schorzeń kardiologicznych. Nasza poradnia zapewni Państwu profesjonalne wsparcie medyczne, a tym samym poczucie bezpieczeństwa w tym zakresie.

dr hab n med Damian Skrypnik

HIPERTENSJOLOG

dr n med Niedźwiecki Paweł

KARDIOLOG

lek Ptaszek-Gadacz Arleta

KARDIOLOG

HOLTER CIŚNIENIOWY  – ABPM  (24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego)

Badanie polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co 30-60 min w nocy.

Badanie to umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego oraz ocenia skuteczność leczenia już wcześniej rozpoznanego nadciśnienia.
Przez cały czas przebiegu badania, na jednym ramieniu Pacjenta założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia, połączony z rejestratorem, który w sposób automatyczny w odpowiednich przedziałach czasu rejestruje wartość ciśnienia tętniczego.W dniu badania Pacjenci przyjmujący na stałe leki powinni przyjąć codzienną dawkę, chyba że lekarz kierujący na badanie zdecyduje inaczej. Zaleca się wzięcie prysznica lub kąpieli przed badaniem, ponieważ rejestratory nie są wodoodporne – nie można się w nich kąpać.
Badanie trwa około 24 godziny. Podczas badania Pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej – badanie ma sens, jeśli rejestruje ciśnienie podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen).

HOLTER  EKG

Holter EKG – jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę, a nie kilkadziesiąt sekund, jak przy tradycyjnym badaniu EKG. Jest to badanie szczególnie przydatne u Pacjentów z podejrzeniem zaburzeń rytmu serca. Pozwala rozpoznać konkretną arytmię i ocenić potrzebę leczenia, która będzie zależeć od łącznego czasu trwania zaburzeń w trakcie doby oraz od objawów występujących u Pacjenta.

Opis badania: Na klatce piersiowej przyklejane są elektrody, połączone przewodami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Badany prowadzi w czasie rejestracji dziennik, w którym zaznacza ważniejsze czynności oraz ewentualne dolegliwości z zaznaczeniem godziny ich wystąpienia. Rejestratora nie zdejmuje się w czasie snu. W trakcie badania Pacjent powinien wykonywać zwykłe codzienne czynności. Podczas trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych.

PRÓBA  WYSIŁKOWA

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa pozwala na wykrycie zmian czynności elektrycznej serca (świadczących np. o niedokrwieniu mięśnia sercowego) lub uwidocznić wystąpienie zaburzeń rytmu pojawiających się w czasie wysiłku. Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem pomocnym w rozpoznawaniu m.in. choroby wieńcowej. Badanie to służy m.i.n do weryfikacji zgłaszanych objawów podczas wysiłku, oceniać może również poziom wydolności fizycznej.

Badanie wykonywane jest na ruchomej bieżni. Przed rozpoczęciem badania naklejane są elektrody, pozwalające na ciągłe monitorowanie pracy serca (zapis EKG) podczas wysiłku. Po rozpoczęciu badania wysiłkowego Pacjent jest proszony o informowanie o wszelkich niepokojących objawach, takich jak: ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, duszność albo duże zmęczenie. Systematycznie zapisywane jest ciśnienie tętnicze krwi i EKG.
Próba wysiłkowa trwa około 10-20 minut. Badanie jest przerywane po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca, po wystąpieniu dolegliwości lub pojawieniu się zmian w EKG.

Po jego zakończeniu lekarz analizuje i opisuje wyniki testu. Test wysiłkowy pozwala na ocenę funkcji serca w odpowiedzi na zwiększony wysiłek fizyczny.

Przygotowanie do badania:

 • należy powstrzymać się od jedzenia, picia oraz palenia tytoniu na około 3 godziny przed testem,
 • nie wykonywać większych wysiłków fizycznych 12 godzin przed testem,
 • dzień przed badaniem i w dniu badania nie należy pić alkoholu,
 • należy założyć wygodny strój i buty oraz zaopatrzyć się w wodę do picia,
 • należy przynieść ze sobą wyniki wcześniej wykonywanych prób wysiłkowych i dokumentację kardiologiczną wraz z listą pobieranych leków.

Paweł Niedźwiecki – ZnanyLekarz.pl

Damian Skrypnik – ZnanyLekarz.pl

Arleta Małgorzata Ptaszek-Gadacz – ZnanyLekarz.pl

PRZYGOTUJ SIĘ ODPOWIEDNIO DO KONSULTACJI SPECJALISTYCZNEJ

CO ZABRAĆ NA WIZYTĘ U KARDIOLOGA ?

Potrzebujesz więcej informacji ?

TELEFON DO REJESTRACJI: 61 649 45 60